Ejby-Harndrup og Omegns Jagtforening

Generalforsamling

Mandag d. 31-5-2021 kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i klubhuset, Juelsmindevej 53, 5464 Brenderup.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referant.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Tonny Mikkelsen – Villig til genvalg.

  Niels Sørensen – villig til genvalg.

  Lene G. L. Jensen – villig til genvalg.

  Søren Eldrup – ikke villig til genvalg.

 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 10. Evt.

Jagttegn, flugtskydning og en klub for alle

Klik herunder for at læse mere om EHO

Kommende aktiviteter

Generalforsamling


Date 31-05-2021

Tid: 19:00
Location: klubhuset,  Juelsmindevej 55, 5464 Brenderup

Se nærmere her Generalforsamling

Opstart af lerdueskydning (hvis Corona tillader 50 samlet)


Date 29-04-2021 (Opdateret!)

Tid: Der skydes fra kl. 18 til sol ned.
Location Køstrup flugtskydningsbane
Se nærmere her skydetider