NYHED

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

17-03-2021 \\ EHO


Indkaldelse til generalforsamling.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ejby Harndrup og omegns jagtforening,  mandag den 31-5, 2021, kl 19. I klubhuset,  Juelsmindevej 55, 5464 Brenderup.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referant.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  Tonny Mikkelsen – Villig til genvalg.

  Niels Sørensen – villig til genvalg.

  Lene G. L. Jensen – villig til genvalg.

  Søren Eldrup – ikke villig til genvalg.

 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 10. Evt.

ØVRIGE LINKS

FAQ – bly i riffelammunition

13-11-2020 \\ Miljø & natur

RELATERET